Vienna Garden and Resort Korat

ห้องพักลีลาวดี

  • Placeholder Image
  • Placeholder Image

จำนวนห้องพัก 12 ห้อง

1 ห้องพักได้ 4 ท่าน

*ห้องทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ โทรทัศน์ แอร์ ตู้เย็น น้ำอุ่น