Vienna Garden and Resort Korat

ห้องพักทานตะวัน

  • Placeholder Image
  • Placeholder Image
  • Placeholder Image
  • Placeholder Image
  • Placeholder Image

จํานวนห้องพัก 22 ห้อง

1 ห้องพักได้ 3 ท่าน

*ห้องทุกห้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกได้แก่ โทรทัศน์ แอร์ ตู้เย็น น้ําอุ่น